Elfen

categorieën elfen

Er zijn verschillende categorieën elfen

1) elfen die gemiddeld 20cm kleiner dan de mens en lichtgewichtjes , ze wegen gemiddeld nl. maar 30 kilo , ongeacht hun lichaamsbouw. Ze kunnen perfect lang en hoog vliegen en hebben zeer sterke krachten. Ook hebben ze zeer lange sierlijke vleugels en puntoren ; dit zijn de eerste afstammelingen van de oerelf

2) elfen die op mensen lijken maar duidelijke puntoren hebben , grote  vleugels en sterke magische-en vliegkracht en opmerkelijk gedachten kunnen lezen

3) elfen die zeer op mensen lijken , lichte puntoren , kleine vleugels en ze kunnen ongeveer een halve meter omhoog vliegen , ze hebben de kracht voorwerpen weg te duwen met gedachten en kunnen licht gedachten lezen

4) elfen die zeer op mensen lijken , met lichte tot geen puntoren , geen vleugels en geen sterke magische kracht . Wel hebben ze vaak een groot vermogen tot telepathie. Als deze elfen wees zijn van jongs af aan kan het voorkomen dat ze zelf hun ware aard niet kennen maar vaak wordt die ( door de persoon) zelf ontdekt rond de elfen'puberteit' ( zie pagina hierover) .

 

 

oerelf categorie 1) Dit is eigenlijk een uitgestorven ras elfen -de eerste elfen- en ze leefden miljoenen jaren gelden en de laatsten stierven duizend jaar geledne uit . Ze waren gemiddeld maar 12 centimeter groot ! Over magische krachten is niet veel bekend.

 

oerelf categorie 2) Ze waren gemiddeld slecht 34 centimeter en de ze leefden samen met de eerste categorie oerelfen.

oerelf categorie 1 skelet